Ra mắt Trung tâm Quản lý Tài sản số đầu tiên ở Việt Nam
Ra mắt Trung tâm Quản lý Tài sản số đầu tiên ở Việt Nam

Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam vừa tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Quản lý Tài sản số tại Hội trường khách sạn Majestic (Quận 1, TP.HCM).