Bàn thắng nhanh không tưởng ở 3,81 giây

Bàn thắng từ quả phát bóng lập kỷ lục ở Ý về bàn thắng nhanh nhất sau 3,81 giây.