Khi con trai chơi bóng đá với bố

Một video mô tả cảnh hai bố con đang chơi bóng cùng nhau nhưng có lẽ đứa con trai sẽ phải nói rằng "Ông làm bố tôi hơi lâu rồi đó"