Đội nữ Lyon tập dứt điểm nhưng lạ lắm

Đây là một buổi tập dứt điểm trông bình thường của đội nữ Lyon. Thế nhưng, các cô gái này cần tập nhiều hơn bởi tất cả đều sút ra ngoài.