LMHT Việt Nam 'hủy diệt' Lào sau 14 phút

LMHT Việt Nam đại diện bởi GAM Esport thể hiện sức mạnh thống trị tại SEA Games 31.