Cầu thủ Man City mải mê 'pressing' trọng tài, bỏ mặc đồng đội cầu cứu

Các cầu thủ mải mê 'pressing' trọng tài, bỏ mặc De Bruyne nhờ giúp đỡ đứng dậy và Rúben phớt lờ