ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan

Vào chiều thứ Bảy, 28/5, ĐTQG Việt Nam đã đặt chân đến với TP.HCM để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Afghanistan.

ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan
ĐT Việt Nam đặt chân đến TP.HCM chuẩn bị cho trận đấu Afghanistan